Araştırma ve Uygulama Çiftliği Arazilerinde Meydana Gelen Toprak Erozyonunun Kontrol Altına Alınmasında Kullanılacak En Uygun Doğal Bitki Türlerinin Saptanması. BAP-TO-96/07 Nolu Araştırma Projesi Kesin Raporu. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi, Adana.


BERKMAN A., KAYA Z., YÜCEL M. , ÇELİK İ.

Teknik Rapor, 1997

  • Basım Tarihi: 1997