Karadeniz Bölgesinden toplanan farklı tohum renklerine sahip fasulyelerde tohum ve bakla özellikleri


Creative Commons License

SARI N.

AKADEMİK ZİRAAT DERGİSİ, cilt.5, sa.1, ss.1-10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: AKADEMİK ZİRAAT DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.1-10

Özet

Bu çalışmada Karadeniz Bölgesi’nden toplanan farklı tohum renklerine sahip sırık taze fasulye gen kaynaklarının bazı tohum ve bakla özellikleri belirlenmiştir. Proje kapsamında Trabzon Şalpazarı’ndan 24 genotip, Ulukışla ve Çiftehan’dan 5 farklı genotip, 1 adet ticari sırık fasulye çeşidi ile 1 adet yurtdışından getirtilen genotip olmak üzere toplam 31 genotipte çalışmalar yürütülmüştür.

UPOV deskriptörüne göre yapılan tohum karakterizasyonlarında; tohum boyuna kesitinde böbrek şeklinin, enine kesitinde orta eliptik şeklin, tane uzunluğunda orta uzunluğun, tanede renk sayısında iki rengin, tane ana renginde kahverenginin, tane ikincil renginin dağılımında ikincil renklerin tanenin tamamında olmasının ve tanede damarlanmanın az olmasının baskın karakterler olduğu ortaya çıkartılmıştır. Tohum ve baklalarda yapılan ölçümlerde de bütün parametreler açısından önemli farklılık ve çeşitliliğin olduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, tohum büyüklüğü ile bakla büyüklüğü arasında bir ilişki bulunmamakla birlikte, bakla uzunluğunun artışı, bakladaki dane sayısının da artışına sebep olmuştur.

In this study some seed and pod characters of indeterminate green bean accessions having different seed coat color collected from Black Sea region of Turkey were determined. Within the scope of this project, 24 genotypes collected from Trabzon Şalpazarı, 5 different genotypes from Ulukışla and Çiftehan, 1 commercial indeterminate green bean cultivar, 1 genotype obtained from abroad and a total of 31 genotypes were used.

In seed characterizations performed according to UPOV descriptor it was determined that dominated characters were kidney shape, in seed shape of longitudinal section; medium eliptic, in seed shape of cross section; medium length, in seed length; bicolor, in grain number of colors; brown, in grain main color; on whole grain, in distribution of secondary color and low, in ratio of wrinkles on grain. Significant diversity and variation were also determined regarding quantitative measurements of seed and pods. According to our research results, although no relationship between seed size and pod size, a linear relation was determined between pod length and grain number in pod.