Turkish Neonatal Society guideline on neonatal infections - diagnosis and treatment - Türk Neonatoloji Derneği Yenidoğan Enfeksiyonları Tanı ve Tedavi Rehberi


SATAR M., ARISOY A. E., ÇELİK İ. H.

Trukish Archives of Pediatrics - Türk Pediatri Arşivi, vol.53, pp.88-100, 2018 (Scopus) identifier