DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİÜZERİNE BİR ANALİZ ÜST ORTA GELİRLİ ÜLKELER GRUBUİLE OECD KARŞILAŞTIRMASI


ALPER A. E., ORANSAY G.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.30, no.2, pp.303-318, 2016 (Peer-Reviewed Journal)