DEĞİŞİK TARIMSAL ARTIKLARIN Pleurotus ostrearus? un MANTAR KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ


Kurt Ş., BÜYÜKALACA S.

Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, vol.22, no.3, pp.141-148, 2010 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 3
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Page Numbers: pp.141-148

Abstract

 

In this study, the effect of different agricultural wastes on mushroom quality characteristics of Pleurotus ostreatus was investigated. The spawns of P. ostreatus was inoculated on grape pruning waste, wheat straw, paddy straw, sesame straw, sawdust: wheat bran (2:1), grape pruning waste: wheat bran (2:1), wheat straw: wheat bran (2:1), paddy straw: wheat bran (2:1), sesame straw: wheat bran (2:1). Mean mushroom weight, cap width, stem lenght and diameter, dry matter and proteins contents of mushrooms for each treatments were determined.

The highest mean mushroom weight, the biggest cap width and stem thickness were obtained from grape pruning waste: wheat bran (2:1), while the lowest mean mushroom weight, the smallest cap width and stem thickness were obtained from sawdust: wheat bran (2:1). It was determined that protein contents of mushrooms from substrates with bran were higher than the ones from unbran substrate.

Key Words: Agricultural waste, Pleurotus, mushroom, quality.

 

Bu çalışmada, değişik tarımsal artıkların P. ostreatus ’un mantar kalite özelliklerine etkisi incelenmiştir. P. ostreatus’ un tohumluk miselleri, asma budama artığı, buğday sapı, çeltik sapı, susam sapı, 2 talaş + kepek, 2 ABA + K, 2 BS + K, 2 ÇS + K ve 2 SS + K ortamlarına aşılanmıştır. Her bir uygulamadan elde edilen mantarların ortalama mantar ağırlığı, mantar çapı, sap uzunluğu, sap çapı, % kuru madde ve protein miktarları belirlenmiştir.

En yüksek ortalama mantar ağırlığı, en büyük şapka çapı ve sap kalınlığı 2 ABA + K ortamında; en düşük ortalama mantar ağırlığı, en küçük şapka eni ve sap kalınlığı ise 2 T + K ortamında bulunmuştur. En düşük sap uzunluğu asma budama artığından elde edilmiştir. Kepekli ortamlardan alınan mantarların protein miktarının, kepeksiz ortamlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal artık, Pleurotus, mantar, kalite.