Decontamination of Liquid Radioactive Wastes Using Clay Minerals


TEKDAL M.

Cumhuriyet Science Journal, cilt.39, sa.3, ss.628-634, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 39 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Cumhuriyet Science Journal
  • Sayfa Sayıları: ss.628-634

Özet

Nükleer enerji ve radyoizotopların kullanımındaki hızlı artış, radyoaktif atıkların aktiviteden arıtılması için etkili ve ekonomik yöntemler geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu çalışmada, 137Cs izotopunu içeren düşük aktiviteli radyoaktif atıkların, killer yardımıyla aktiviteden arındırılması incelenmiştir. Aktivite tutucu materyal olarak kullanılan kil örnekleri Türkiye’nin çeşitli yörelerindeki (Adana, Konya, Diyarbakır) kil yataklarından sağlanmıştır. Kolon giriş ve çıkış derişimleri, gama (?) spektrometresi kullanılarak radyometrik yöntemle saptanmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre “smektit” türündeki Türkiye killer radyosezyum içeren radyoaktif atıkların arıtılması için elverişli olduğu bulunmuştur.

The rapid increase in the use of nuclear energy and radioisotopes has necessitated the development of effective and economic methods for the decontamination of radioactive wastes. In this study, the decontamination of low-level radioactive wastes containing 137Cs radioisotope were investigated by using clay minerals. The clay samples used as activity absorber materials were obtained from the clay deposits in the various regions of Turkey (Adana, Konya, Diyarbakır).The columns input and output concentrations were determined with radiometric methods by using a gamma (?) spectrometer. According to the results of this investigation, “smectite” type Turkey clays were found to be suitable for the decontamination of radioactive wastes containing radioactive cesium