Yönetimler Arası Hizmet ve Gelir Bölüşümü


Creative Commons License

Güneş İ.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.213-224, 1998 (Peer-Reviewed Journal)