Primer Anti-Tüberküloz İlaçlara Dirençli Ve Duyarlı Mycobacterium tuberculosis İzolatlarında Pirazinamid Direnci İle İlişkili pncA, rpsA ve panD Gen Mutasyonlarının Araştırılması.


ÖZGÜR D., TEZCAN ÜLGER S., KAYAR M. B. , BİÇMEN C., ASLANTÜRK A., ASLAN G.

Uluslararası Mikobakteri Sempozyumu, 28 - 30 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text