DOKUMA KUMAŞ KALİTE KONTROLÜNDE İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER KULLANARAK KALİTE SEVİYESİNİ KONTROL EDEN BİR PAKET PROGRAM GELİŞTİRİLMESİ


DARDAĞAN A., ALA D. M.

Diğer, ss.230-231, 2014

  • Yayın Türü: Diğer Yayınlar / Diğer
  • Basım Tarihi: 2014
  • Sayfa Sayıları: ss.230-231

Özet

Bu projede kumaş kontrolü sonucunda görülen hata sayılarını istatistiksel proses kontrol yöntemleriyle inceleyen, en fazla karşılaşılan hataları tespit eden, günlük üretim miktarlarına bağlı olarak kontrol grafikleri oluşturan, kalitenin kontrol dışında olması durumunda bir uyarı sinyali veren, kalitenin kontrol dışı olduğu günlerdeki hataların nedenlerini ve hedeflenen ürün kalitesine ulaşmak için yapılması gereken düzenlemeleri gösteren bir paket program hazırlanacaktır.

The aim of this project is preparing a software which will investigate the number of fabric defects with statistical methods, determine most common fabric defects and create control charts depending on daily production amount. If quality is out of control the software will give a warning signal, show causes of defects and regulations to achieve target quality level.