KANGAL (SİVAS) BALıKLı ÇERMİK TERMAL KAPLıCASı İLE TOPARDıÇ DERESİ (SİVAS)' NDE YAŞAYAN Cyprinion macrostomus HECKEL, 1843' DE BAZı HEMATOLOJiK PARAMETRELER VE NON-SPESİFİK İMMÜN YANıTıN BELİRLENMESİ


DUMAN S., ŞAHAN A.

Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 31 May - 02 June 2014, pp.246-249

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.246-249
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

In this research, Cyprinion macrostomus Heckel, 1843 (known as doctor fish) which live in Balıklı Çermik Thermal Hot Spring and Topardıç Stream were studied. Haematologic and non-specific immune parameters were analysed as each habitat has been compared in terms of seasons and each seasons has been compared in terms of habitat. Amount of RBC and WBC cell that are increasing in Summer and decreasing in Winter. It couldn’t define any differences due to being thermal hot spring in pools. Although, Hb, Hct, monocyte, neutrophil, phagocytic activity values low in winter, high in summer in stream, we had not any changes in pools. It couldn’t been finded any differences in both seasonal and environmental about eosinophil cells amount. Lymphocyte and MCV levels increase in winter and decrease in summer in the stream. In case there is no change in thermal spring. Although we establish in MCH value of Cyprinion macrostomus increasing in winter, decreasing in summer. It couldn’t any differences in MCHC levels. We didn’t observe changes in the pools in terms of environment and seasons. In the study, the differences between winter and summer the effects of different habitats on this values were identified.

Çalışmada, Kangal İlçesinde bulunan Balıklı Çermik Termal Kaplıcası ile kaplıca suyunun karıştığı Topardıç Deresi’nde yaşayan Cyprinion macrostomus HECKEL, 1843 (halk arasında doktor balıklar olarak bilinen) ele alınmıştır. Her bir ortamın mevsimler bazında karşılaştırılması ve her bir mevsimin ortamlar bazında karşılaştırması şeklinde hematolojik ve doğal immün parametreler incelenmiştir. Eritrosit (RBC) ve lökosit (WBC) hücre miktarı derede yaz aylarında artış, kış aylarında azalma göstermiştir. Havuzlarda ise suyun termal olması nedeniyle mevsimsel olarak bir farklılık belirlenememiştir. Hb, Hct, monosit, nötrofil, fagositik aktivite değerleri derede kışın düşük yazın ise yüksek tespit edilirken, havuzlarda bir değişim gözlenmemiştir. Ösinofil hücre miktarı açısından hem mevsimsel, hem de ortamlar arasında bir fark tespit edilememiştir. Lenfosit ve MCV seviyelerinde kışın derede artış, yazın ise azalma tespit edilmiştir. Havuzlarda ise bir değişim gözlenmemiştir. Cyprinion macrostomus’ ta MCH değerinde kışın artış, yazın azalma belirlenirken, MCHC seviyesinde fark görülmemiştir. Havuzlarda ortamlar ve mevsimler yönünden bir değişim gözlenmemiştir. Araştırmada kış ve yaz mevsimlerindeki farklılıklar ve farklı ortamların bu değerler üzerindeki etkileri belirlenmiştir.