Yüklenici Firmaların Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörleri


SALAMI E., ORAL E. , AYDINLI S.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.30, no.1, pp.17-23, 2015 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.17-23

Abstract

Construction sector has an important role in the economic development of each country. Construction is a project based production which requires effective and efficient use of materials, machinery, technology and human resources. Supply Chain Management as an innovative management approach has become an important element in the construction project management to improve the efficiency and productivity of construction projects. This research focuses on exploration of critical success factors for successful application of supply chain management by Turkish contractors. A questionnaire form was formed in order to collect related data. Collected data was analysed through hypothesis tests and factor analysis and critical successs factors were determined accordingly. 

İnşaat sektörü ülkelerin ekonomik gelişmesinde önemli bir role sahiptir. İnşaat proje bazlı bir üretim olup, hammadde, makine, finans, teknoloji ve insan kaynağının etkin ve verimli kullanımını gerektirir. Tedarik Zinciri Yönetimi yenilikçi bir yönetim stratejisi olarak inşaat projelerinin verimliliğini ve etkinliğini artırmak için yapım yönetiminde temel bir unsur haline gelmiştir. Bu çalışma Türkiye?de hizmet veren yüklenici firmaların tedarik zinciri yönetimi uygulanmasında başarıya ulaşabilmeleri için ön plana çıkan kritik başarı faktörlerinin belirlenmesine odaklanmaktadır. Konu ile ilgili veri toplanması amacıyla bir anket düzenlenmiştir. Toplanan veriler faktör analizi yapılarak değerlendirilmiş ve kritik başarı faktörleri belirlenmiştir.