Selülaz Enzimi Üreten Bakterilerin İzolasyonu ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması


Creative Commons License

Sarıçam S., Baylan M.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online), vol.6, no.2, pp.1543-1561, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi kampüsünün iki farklı lokasyonundan alınan toprak örneklerinden karboksimetilselülaz (CMCaz) enzimini üreten bakterilerin izolasyonu gerçekleştirilmiştir. İzolatlar sırasıyla Bacillus sp. SU44 ve BK17 olarak isimlendirilmişlerdir. Bu mikroorganizmalardan hücredışı selülaz enzimlerinin kısmi karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmada her iki izolata ait enzimin de optimum pH değeri 5,0 ve sıcaklık değeri 40°C olarak belirlenmiştir. Bacillus sp. SU44 izolatı maksimum CMCaz üretim seviyesine inokülasyonun başlangıcından itibaren 24. saatte ulaşırken, BK17 izolatı 48. saatte ulaşmıştır. Termal kararlılık deneyleri her iki enzimin de 40°C’den sonra kalan aktivite kaybına uğradığını ortaya koymuştur. CoCl her iki enzim üzerinde de inhibisyon etkisi gösterirken, EDTA, SDS, MgCl ve CaCl2 değişik oranlarda aktivatör olarak rol oynamışlardır. Her iki izolatın da penisilin, ampisilin, gentamisin, tetrasiklin ve siprofloksasin antibiyotiklerine karşı hassasiyet durumları belirlenmiştir. 16S rDNA dizileme analizi Bacillus sp. SU44 ve BK17 suşlarının sırası ile Bacillus pasificus ve Bacillus tropicus ile %99 oranında benzerlik gösterdiğini ortaya koymuştur