Porto Alegre, Paris and Seul Participatory Budgeting Models


Güneş İ.

Afyon Kocatepe Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.2, pp.537-554, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Afyon Kocatepe Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.537-554

Abstract

Participatory budgeting is a democratic process which began in Porto Alegre one of the most populous cities in Brazil 30 years ago and citizens are directly involved in the allocation for a part of a public budget. Participatory Budgeting allows citizens to choose which projects should be financed and implemented by submitting investment proposals by open voting. We do not have an opportunity to mention a single participant budget model in practice. It has been seen that each country tries to develop different models based on its own unique conditions. The Porto Alegre model which the application first emerged as well as the participatory budgeting examples in the major cities of Seoul and Paris will be analyzed in this study. Seoul is a city with a population exceeding 10 million should be examined in terms of how the participatory budgeting practices would work on a large scale which we have seen many successful examples more in smaller-scale places.

Bundan 30 yıl önce Brezilya'nın Porto Alegre ‘de başlayan katılımcı bütçeleme demokratik bir süreçtir ve vatandaşlar doğrudan bir kamu bütçesinin belirli bir bölümünün tahsisine katılmaktadırlar. Katılımcı Bütçeleme vatandaşlara yatırım teklifleri sunma ve ardından açık oylama yoluyla hangi projelerin finanse edilmesi ve uygulanması gerektiğini seçmelerini sağlar. Uygulamada tek bir katılımcı bütçe modelinden bahsetme olanağına sahip değiliz. Her ülkenin kendi özgün koşullarından hareketle farklı modeller geliştirmeye çalıştıkları görülmektedir. Bu çalışmada uygulamanın ilk ortaya çıktığı Porto Alegre modeli yanı sıra büyük ölçekli kentlerden Seul ve Paris’te katılımcı bütçeleme örnekleri analiz edilecektir. Seul, 10 milyonu aşan nüfusu ile daha çok küçük ölçekli yerlerde başarılı örneklerini gördüğümüz katılımcı bütçe uygulamalarının büyük bir ölçekte nasıl işleyeceğini göstermesi açısından incelenmesi gereken bir kenttir.