Bilgisayar Kullanımı ve Programlama Öğretiminde Cinsiyet Farklılıkları


ALDAĞ H., TEKDAL M.

1.Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015, pp.236-243

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.236-243

Abstract

Few girls are enrolling to the courses or fields related to computers; enrolled females are preferring to change their study subject, While the graduates choose to work in jobs outside their fields. This phenomen seems to be internationally similar. Some developed countries had already acted on the issue at policy level to prevent the leak. In Turkey, there is a high need of research and discussions to understand the causes of the phenomenen. In this research, we tried to capture the underlying themes of the tendency of not-prefering. We analyzed the related literatüre; interviewed informally 2nd and 3rd year students from Computers and Instructional Department; held a whole-class discussion. Beside students wrote opinion papers on the issue. We analyzed the transcripts as well as papers. The research is resulted with the following themes on this unequal interest in the computer related field: perception underlying socio-cultural development, family expectations, unequal oportunity in use of computers, identifying the field with men because of streotype effect, selfrestriction because of low percieved self-efficacy belief (despite the equal performance), attraction of other fields because of sterotype effect, job requirement of continuous self-development, not longing to spend long hours at a table, worries about becoming asocial, incompatibilty of women characteristic tendencies with the field requirements or the perception of girls not having the innate abilities (as boys) required for the field, boring courses, incompatiblity between female’s learning strategies and instructional strategies, too many family responsibilities comparing to boys, avoidance from jobs which is populated heavily by man, concerns over not being able to find a job in the field. Findings are similar to the themes from other countries.

Bilgisayar ile ilgili bölümleri seçen kız öğrenci sayısının azlığı, seçmiş olan kız öğrencilerin diğer bölümlere geçmesi, mezun olanların ise kendi alanları dışındaki işlerde çalışmayı tercih etmeleri uluslararası düzeyde dikkat çekici bir durumdur. Bunu sorun olarak gören bazı gelişmiş ülkeler sosyal-politik düzeyde bölünmeyi engelleyici kararlar almışlardır. Türkiye’de ise sorunun temel nedenlerinin daha fazla araştırılmaya ve tartışılmaya ihtiyacı vardır. Bu çalışmada bilgisayar ile ilgili alanları kız öğrencilerin tercih etmemesinin genel nedenleri araştırılmıştır. Literatür taranmış, BÖTE 2. ve 3.sınıf öğrencileri ile informal görüşmeler yapılmış, sınıf tartışması ve görüş metinleri analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları: sosyalkültürel gelişim, aile beklentileri, bilgisayar kullanımında fırsat eşitliğinin sağlanamaması, sterotipleme nedeni ile alanın erkeklerle bağdaştırılması, kızların performans eşitliğine rağmen öz-yeterlik algılarının erkeklere kıyasla düşük olmasının getirdiği çekimserlikler, diğer alanların sterotipleme ile daha cazip gelmesi, alanın sürekli kendini geliştirmeyi gerektirmesi, masa başında geçirilmesi gereken uzun saatlerin caydırıcılığı, asosyalleşme endişesi, kızların karakteristik özelliklerinin işe uygun olmadığı düşüncesi, kızların bu alanda başarılı olmak için erkeklerin doğuştan getirdikleri özel beceri ve eğilimlere sahip olmadıkları düşüncesi, derslerin sıkıcılığı, öğretim stratejilerinin kızların öğrenme stilleri ile uyuşmaması, aile sorumluluklarının erkeklere kıyasla fazla oluşu, erkeklerin çoğunlukta olduğu mesleklerden kaçınma isteği, uygun iş bulamama endişesi kızların alanı seçmemelerinin veya başka alanlara yönelmelerinin temel nedenleri olarak belirmiştir.