Hastane Enfeksiyonu Nedeni Gram Negatif Bakterilerde Antibiyotik Direnci


Creative Commons License

Korkmaz Güvenmez H.

4. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, Adana, Turkey, 6 - 07 December 2021, vol.1, pp.39

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.39
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Sözlü Bildiri

Kişi hastanedeyken bir enfeksiyon etmeni alarak gelişen, hastaneye yattıktan bir süre sonra çeşitli bulgularla ortaya çıkan bir hastalık oluşmasına ya da bu enfeksiyon etmenini hastaneden alıp hasta taburcu olduktan belirli bir süre sonra belirtileri oluşmasıyla ortaya çıkan enfeksiyonlara ‘Hastane Enfeksiyonu’ denir. Enfeksiyon etmeni; bakteri, virüs ve mantar parazitleri olabilir. Bu enfeksiyonların tedavisinde kullanılacak uygun antibiyotiğin seçilmemesi veya gereken den çok fazla miktarda antibiyotik kullanımı bakterilerde o antibiyotiğe karşı ‘direnç gelişmine’ neden olmaktadır. Dirençli bakterilerin hızla artması antibiyotik seçeneklerini azaltmakta ve tedavi protokollerini kısıtlamaktadır. Bu çalışmada, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Balcalı Hastanesi’nde yatan, hastane enfeksiyonu tanısı konulmuş hastalardan alınan örneklerden izole edilen Gram negatif bakterilerde antibiyotik dirençliliği araştırılmıştır. Tür düzeyinde tanımlanması yapılan örneklerden; 35 Escherichia coli, 29 Klebsiella pneumoniae, 33 Acinetobacter baumannii ve 12 Pseudomonas aeruginosa olmak üzere 109 Gram negatif bakteri suşu izole edilmiştir. Antibiyotik duyarlılık testi için “Kirby-Bauer Disk Diffüzyon Yöntemi” kullanılmıştır. Antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi aşamasında; Amikacin (AK), Ampicillin (AMP), Piperacillin + Tazobactam ( TZP), Cefoxitin (FOX), Ceftazidime (CAZ), Ceftriaxone (CRO), Meropenem (MRP), Imipenem (IMI), Gentamicin (GN), Ciprofloxacin (CIP), Trimethoprim-Sulfamethoxazole (SXT), Nitrofurantoin (F), Levofloxacin (LEV), Tigecycline (TGC) ve Colistin (CT) olmak üzere 15 farklı antibiyotik diski kullanılmıştır. Disk diffüzyon yöntemi ile antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması neticesinde, tüm suşlarda %100 oranında kolistin duyarlılığı tespit edilmiştir ancak yalnızca E.coli’de kolistin dışında %94.2 (F) duyarlılığı, %91.4 (IMI) ve (AK) duyarlılığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hastane Enfeksiyonu; Gram Negatif Bakteri; Antibiyotik Direnci

Teşekkür: Bu Çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: FYL-2019-1244