Exploring the impact of the fulbright foreign language teaching assistant program on grantees' educational and cultural beliefs and practices


KIRKGÖZ Y.

Educational exchanges and intercultural understanding, Julie Mathews-Aydinli, Editör, Palgrave Palgrave Macmillan, London, Cham, ss.131-156, 2017

  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayınevi: Palgrave Palgrave Macmillan, London
  • Basıldığı Şehir: Cham
  • Sayfa Sayıları: ss.131-156
  • Editörler: Julie Mathews-Aydinli, Editör

Özet

1946 yılında Amerika’da Senatör J. William tarafından temeli atılan Fulbright Programı, Amerika Birleşik Devletlerinin eğitim alanında bir değişim programıdır. Bu çalışmada, Fulbright Yabancı Dil Asistanlığı programı çerçevesinde Amerika’da görev yapmış olan sekiz Türk’ün, değişim programı sonucunu takip eden yıllarda, bu programın kendilerinin eğitim, demokrasi ve kültürel konularla ilgili düşüncelerine yaptığı etkileri incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada anket, görüşme ve telefon konuşması, e-posta gibi değişik iletişim araçları ile yapılan görüşmeler veri toplama araçlarını oluşturmaktadır. “Mezirow dönüşümsel öğrenme kuramı” araştırmaya katılan sekiz katılımcının düşüncelerine değişim olup olmadığını incelemek amacıyla uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, Fulbright programına katılmaları sonucunda katılımcıların bakış açılarında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda daha sonraki araştırmalara ışık tutacak önerilerde bulunulmaktadır.

Exploring the Impact of the Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program on Grantees’ Educational and Cultural Beliefs and Practices

 

Educational exchanges, such as those supported by the Fulbright Scholarship Program, are viewed positively at a number of levels, from promoting personal growth to helping build cooperative relations between nations. This study examines the experiences of eight Turkish Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) grantees in the years after their exchange program to investigate the reported impacts that the Fulbright experience had on the grantees’ subsequent understandings of education, democracy and intercultural issues. The study utilized a survey instrument, follow up interviews and e-mail correspondences. Mezirow’s transformative learning theory was applied to explore the question of the participants’ changing perspectives. It was found that the transformation did occur in the grantees’ perspectives as a result of their international experience. Suggestions are offered for future research.