Finansal Serbestleşme Politikalarının Etkinliği: Seçilmiş Yeni Gelişen Piyasa Ekonomileri Deneyimleri


BAL H. , AKÇA E. E. , Demir Ö.

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.63-85, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 10 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.63-85

Özet

Bu çalışmada, seçilmiş yeni gelişen piyasa ekonomilerinin 2006Q1-2012Q4 döneminde uyguladıkları sermaye kontrollerinin etkinliği olay inceleme yaklaşımı ile araştırılmıştır. Olay inceleme yaklaşımından elde edilen bulgular, bütün ülkeler için sermaye kontrollerinin net sermaye girişlerini azaltamadığını göstermektedir. Bu bağlamda, sermaye kontrollerinin sınırlı bir etkinliğinden bahsedilebilecektir. Çalışmadan elde edilen genel sonuçlar, söz konusu ülkelerin uyguladıkları sermaye kontrollerinin istenilen amaca ulaşmada tam olarak başarılı olamadığını göstermektedir. Etkin bir sermaye kontrolleri politikası için, küresel piyasa ajanlarının uygulanan kontrollere verecekleri tepkinin doğru tahmin edilebilmesi ve bu temelde sermaye kontrollerinin iyi tasarlanması ve dikkatlice uygulanması önerilmektedir.

In this study, the effectiveness of capital controls which are implemented in the emerging market economies during 2006Q1-2012Q4 period is investigated by the event study approach. According to the findings obtained by the event study approach, capital controls do not curb net capital inflows in all cases. The overall results suggest that capital controls is not fully achieving the desired objectives for the countries in question. For an effective capital controls policy, it is recommended that the responses of global market agents to the capital controls should be estimated correctly and the capital controls should be well-designed and implemented carefully on this basis.