Evaluation of Electromagnetic Shielding and Surface Resistivity Properties of Textile Structures Including Isolated Metal Wires


ÖZKAN İ.

2nd International Mediterranean Symposium, Mersin, Turkey, 23 - 25 May 2019, vol.3, pp.338-343

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.338-343

Abstract

Nowadays, many electrical and electronic devices emit electromagnetic waves at various frequencies in the environment. There are various studies in the literature about the effects of this electromagnetic waves on human health. In these studies, electromagnetic radiation is associated with some diseases. Electromagnetic shielding is the basic approach to limiting or blocking electromagnetic wave. Textile surfaces including the conductive wires can be used for this purpose with their cost-effectiveness, flexible and lightweight construction. The main problem that occurs during the use of metals is corrosion by oxidation or other chemical effects. Metal surfaces can be coated with various materials against corrosion in order to preserve their properties throughout their lifetime. In this study, the electromagnetic shielding and surface resistivity properties of the fabric samples which are produced by using composite yarns that including the insulated and normal copper wires are investigated. The results of the study showed that the conductivity of the sample containing insulated copper wire was significantly lower than that of normal copper wire, while the both fabrics showed the electromagnetic shielding function.

Günümüzde elektrikli ve elektronik birçok cihaz çalışmaları sırasında çevreye çeşitli frekanslarda elektromanyetik dalgalar yaymaktadır. Literatürde bulunan çeşitli çalışmalarda bu yayınımın sağlık üzerinde etkileri araştırılmış ve bazı hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. Elektromanyetik yayınımın sınırlanması veya engellenmesinde temel yaklaşım ekranlamadır. İletken tel içeren tekstil yüzeyleri ucuz olmaları, esnek ve hafif yapıları nedeniyle bu amaçla kullanılabilmektedir. Metallerin kullanımı sırasında ortaya çıkan temel problem oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma yani korozyondur. Metal yüzeyler kullanım ömrü süresince sahip oldukları özellikleri koruyabilmeleri amacıyla korozyona karşı çeşitli malzemelerle kaplanabilmektedir. Bu çalışmada izole edilmiş ve normal bakır telleri içeren kompozit iplikler kullanılarak üretilen kumaş örneklerinin elektromanyetik ekranlama ve yüzey özdirenç özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonuçları izolasyonlu bakır tel içeren numunenin iletkenliğinin normal bakır tel içeren kumaşa oranla önemli ölçüde düşük olduğu, buna karşın her iki kumaşında elektromanyetik ekranlama fonksiyonunun devam ettiğini göstermiştir.