Su-Enerji Ve İklim Açısından Sürdürülebilir Tarımsal Üretim


Yarpuz Bozdoğan N., Bozdoğan A. M., Öztürk H. H.

4th International Sustainable Development Congress, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2022, pp.1-11

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-11
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Enerji-su-gıda-iklim bağını değerlendirmek çok önemli ve karmaşık bir sorundur. Yerel, ulusal ve uluslararası yönetişimin her kademesinde kayda değer ve sürekli çaba gerektirir. Küresel enerji ve su talebi, nüfus artışı ve ekonomik büyüme nedeni ile 2030 yılına kadar % 40 oranında artacaktır. Esas olarak verim artışıyla karşılanması gereken gıda talebinin, % 50 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Bu taleplerin karşılanması, iklim değişikliği, verimli arazilerin azalması ve gezegenin doğal kaynaklarının zaten önemli bir sıkıntı altında olması gerçeğiyle, daha da zorlaşmaktadır. Bu zorluğun büyüklüğü ve karmaşıklığı, acil eylem ihtiyacı ile birlikte, enerji-su-gıda-iklim bağına verilen mevcut önemi açıklamaktadır.

            Bütün bu önemli etmelerin; arazi kullanımı, arazi edinimleri ile yerel, ulusal ve ulusla arası düzeylerde çevre üzerinde etkisi olacaktır. Bu zorlukları aşmak için, küresel ekonominin her zamanki gibi, iş yaklaşımından önemli bir geçiş yapması gerekecektir. Bu çalışmanın genel amacı, gıda sektörünün mevcut enerji durumunu hem talep hem de arz bakımından değerlendirmek ve tüm gıda tedarik zincirinin daha enerji-etkin olabileceği fırsatları tanımlamaktır.