Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı ve İktisadi Performans Arasındaki İlişkide Yönetişim Göstergelerinin Aracılık Etkisi: BRICS Ülkelerinden Ampirik Bulgular


BAL H. , AKÇA E. E. , MANGA M.

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, cilt.12, ss.1-22, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 27
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.1-22

Özet

Bu çalışma, BRICS ülkeleri için yönetişim göstergelerinin aracılık etkisi rolüne odaklanarak, doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYSY) ve iktisadi performans arasındaki ilişkiyi belirlemeye çalışmaktadır. 2000-2013 dönemi yıllık panel verilerin kullanıldığı çalışmada hiyerarşik panel regresyon analizleri uygulanmıştır. Hiyerarşik panel regresyon analizinden elde edilen sonuçlar, DYSY ve kişi başına GSYH arasındaki ilişkide yönetişim göstergelerinin kısmi aracılık etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgu, iktisadi performansı artırması beklenen DYSY’nın, küresel yönetişim göstergelerinin aracılık rolüne bağlı olarak iktisadi performansın artmasına engel teşkil ettiğini göstermektedir. Genel bulgular, BRICS ülkeleri için küresel yönetişim göstergelerini iyileştirmeye yönelik politikaların önemine vurgu yapmaktadır.

In this study, the relationship between Foreign Direct Investment (FDI) and economic performance considering governance indicators’ mediating effect investigated for the BRICS countries using hierarchical panel regression analysis for the period 2000-2013. The results exhibit that there is a partial mediating effect between FDI and per capita Gross Domestic Product. FDI increases the economic performance expected as an expected result, however, this finding shows that governance indicators’ mediating effect seems to be an obstacle in the increasing of the economic performance. General findings emphasis on the improving of governance indicators’ mediating effect policies.