Effect of Additional Polymerization on Monomer Releasing From Bulk-Fill Composite Resins


Yıldırım K., Dündar A., Batmaz S. G., Barutçugil Ç.

22. Uluslararası Restoratif Diş Hekimliği Derneği (RDD) Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November - 02 December 2018, no.4562148, pp.88-89

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.88-89
  • Çukurova University Affiliated: No

Abstract

AIM: The aim of this study was to evaluate the elution of unreacted monomers from four bulk fill composite resins polymerized with only light-curing or light-curing and additional post-curing over three different time periods. 

MATERIALS & METHODS: Four different bulk-fill posterior composite resin materials were used in the present study: Filtek BulkFill (FBF) (3M ESPE Dental Product, St. Paul, MN), Sonic Fill (SCF) (Kerr, Orange, CA, USA), Tetric EvoCeram Bulk Fill (TBF) (Ivoclar Vivadent, Amherst, NY), X-tra Fill (XTF) (VOCO, Cuxhaven, Germany). Thirty samples (5 x 5 x 4 mm) for each bulk-fill composite resin were prepared using teflon mold and all samples were cured with a light-curing unit (Valo, Ultradent, South Jordan, UT, USA) according to the manufacturers instructions. Additionally, half of the samples for each material were subjected to additional polymerization with GC Labolight Duo II (GC Corporation, Tokyo, Japan) polymerization unit after light curing. After polymerization procedures, each sample was immediately immersed in 75%/25% ethanol/water solution used as extraction fluid and stored at room temperature in dark colored bottles. Ethanol/water samples were taken (0.5mL) at predefined time intervals: 1h (T1), 24h (T2) and 30 days (T3). These samples were analyzed by HPLC. The obtained data were analyzed with one-way ANOVA and Tukey HSD at significance level of p<0.05. 

RESULTS: According to the total amount of released monomers, it was found that only 78,056 μg/ml, 201,003 μg/ml, 311,849 μg/ ml and 302,171 μg/ml monomer were released when light polymerized from FBF, SCF, TBF and XTF at the end of 3 months. However, after additional polymerization, these monomer amounts were significantly reduced and respectively found to be 46,830 μg/ml, 32,309 μg/ml, 77,429 μg/ml and 95,907 μg/ml. At the end of 3 months for each monomer, there was a statistically significant decrease in the release of all monomers except BisEMA at the end of post-curing in FBF and SCF (p <0.05). 

CONCLUSION: Within the limitations of this study additional polymerization applications in bulk-fill composite resins have been found to reduce significant amounts of released monomers. 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, üç farklı zaman aralığında sadece ışıkla polimerize edilen veya ışıkla polimerize edildikten sonra ilave polimerizasyona tabii tutulan dört farklı bulk-fill kompozit rezinden salınan artık monomer miktarlarını değerlendirmektir. Metotlar: Bu çalışmada dört farklı bulk-fill kompozit rezin materyali kullanılmıştır: Filtek BulkFill (FBF) (3M ESPE Dental Product, St. Paul, MN), Sonik Fill (SCF) (Kerr, Orange, CA, ABD), Tetric EvoCeram Bulk Fill (TBF) (Ivoclar Vivadent, Amherst, NY), X-tra Fill (XTF) (VOCO, Cuxhaven, Almanya). Her bir bulk-fill kompozit rezin için 30 adet numune (5 x 5 x 4 mm), teflon kalıp kullanılarak hazırlandı ve tüm numuneler, üreticinin talimatlarına göre bir ışık cihazı (Valo, Ultradent, South Jordan, UT, ABD) kullanılarak polimerize edildi. Ek olarak, her bir materyal için numunelerin yarısı, ışıkla sertleştirildikten sonra GC Labolight Duo II (GC Corporation, Tokyo, Japonya) polimerizasyon ünitesi ile ek polimerizasyona tabii tutuldu. Polimerizasyon prosedürlerinden sonra, her numune hemen % 75 /% 25 etanol / su solüsyonuna konuldu ve oda sıcaklığında koyu renkli şişelerde saklandı. Etanol / su numuneleri (0.5mL) önceden belirlenmiş zaman aralıklarında alındı: 1 saat (T1), 24 saat (T2) ve 30 gün (T3). Bu örnekler HPLC ile analiz edildi. Elde edilen veriler tek yönlü ANOVA ve Tukey HSD testleri ile p <0.05 anlamlılık düzeyinde analiz edildi. 

BULGULAR: Toplam salınan monomer miktarlarına göre, 3 ay sonunda FBF, SCF, TBF ve XTF’den sadece ışıkla polimerize edildiğinde 78,056 μg/ml, 201,003 μg/ml, 311,849 μg/ml ve 302,171 μg/ml monomer salındığı tespit edilmişti. Bununla birlikte ilave polimerizasyon işleminden sonra bu monomer miktarları önemli miktarlarda düşmüş ve sırasıyla 46,830 μg/ml, 32,309 μg/ml, 77,429 μg/ml ve 95,907 μg/ml olarak bulunmuştur. Her bir monomer için 3 ay sonunda FBF ve SCF’de BisEMA hariç tüm monomerlerin salınımlarında post-curing sonunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma bulunmuştur (p<0,05). 

SONUÇ: Bu çalışmanın sınırları içerisinde bulk-fill composite rezinlerde ilave polimerizasyon uygulamalarının önemli derecede salınan monomer miktarlarını azalttığı bulunmuştur.