FARKLI ATMOSFER HAVA SICAKLIKLARINDA EVSEL TİP BİR SPLİT KLİMANIN EKSERJİ ANALİZİ


BİLGİLİ M., ŞİMŞEK E., Cosgun A.

ULIBTK?15 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 September 2015, pp.214

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.214
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

EXERGY ANALYSIS OF A TYPICAL RESIDENTIAL SPLIT AIR CONDITIONING SYSTEM AT DIFFERENT ATMOSPHERIC AIR TEMPERATURES Abstract: In this study, energy and exergy analyses of a typical residential split air conditioning system at different atmospheric air temperatures were done. During the experiment ambient air temperature in the condenser coil inlet was increased gradually using electrical heaters and after that, temperatures, pressures, compressor power and current values were measured. Coefficient of performances (COP), exergy efficiency and exergy destruction values of whole system and its each sub-unit (compressor, condenser, capillary tube and evaporator) were evaluated. According to the present results, the overall exergy destruction value in the refrigeration system was increased with increasing atmospheric temperatures; however exergy efficiency value of the system was decreased. Furthermore, an increase of the atmospheric temperature results in decreasing exergy efficiency of compressor and capillary tube, but increasing of exergy efficiency takes place in the condenser and evaporator of present air conditioning system. Keywords: Atmospheric air temperature, Exergy, Residential split air conditioning system.
FARKLI ATMOSFER HAVA SICAKLIKLARINDA EVSEL TİP BİR SPLİT KLİMANIN EKSERJİ ANALİZİ Mehmet BİLGİLİ*, Erdoğan ŞİMŞEK**, Ahmet ÇOŞGUN*** *Çukurova Üniversitesi Ceyhan Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 01950 Ceyhan, Adana, mbilgili@cu.edu.tr ** Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü 01160 Adana, esimsek@cu.edu.tr ***Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü 07070 acoskun@akdeniz.edu.tr Özet: Bu çalışmada, farklı atmosfer hava sıcaklıklarında evsel bir split klimanın enerji ve ekserji analizi yapılmıştır. Oluşturulan deneysel sistemde, elektrikli ısıtıcıların kullanılması ile kondenser serpantini girişinde atmosfer hava sıcaklığı değerleri kademeli bir şekilde artırılmış ve daha sonra sıcaklık, basınç, kompresör gücü ve çekilen akım değerleri ölçülmüştür. Sistemin soğutma etkinliği (COP), tüm sistem ve herbir eleman için (kompresör, kondenser, kılcal boru ve evaporatör) entropi üretimi, ekserji yok oluşu ve ekserji verimi değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, atmosfer hava sıcaklığının artmasıyla birlikte soğutma ünitesindeki toplam ekserji yok oluş değeri artmış, buna karşın sistemin ekserji verimi azalmıştır. Ayrıca, atmosfer hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kompresör ve kılcal borunun ekserji verimi azalmış; diğer yandan kondenser ve evaporatörün ekserji verimi artmıştır. Anahtar Kelimler: Atmosfer hava sıcaklığı, Ekserji, Evsel tip split klima.