KAMU BANKALARI VE HALKA AÇIK ÖZEL BANKALARIN PROMETHEE YÖNTEMİ İLE KÂRLILIKLARININ ANALİZİ


Creative Commons License

Bağcı H., RENÇBER Ö. F.

Aksaray Üniversitesi SBE, ss.56-85, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Aksaray Üniversitesi SBE
  • Sayfa Sayıları: ss.56-85

Özet

Bu çalışmanın temel amacı; kamu bankaları ile özel bankalar arasında kârlılık performansları karşılaştırması yapmaktır. Bu ölçüm Promethee yöntemi ile yapılmıştır. Bu analizler için 3 kamu bankası ve halka açık 10 özel banka kullanılmıştır. Analiz 2006-2012 yılları arasını kapsamaktadır. Uygulamada kullanılacak verilere tbb.org.tr adresindeki bilanço ve gelir tablolarından ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda kamu bankaları içerisinde en kârlı banka Halk Bankası, özel bankalar içerisinde ise Denizbank’tır. Tüm bankalar incelendiğinde ise; hem kamu bankalarının daha kârlı olduğu hem de Halk Bankası’nın en kârlı banka olduğu sonucuna ulaşılmıştır.