Kurbağa Alt Özofagus Dairevi Segmentlerinde Bazı Spazmolitik Cisimlerin Değerlendirilmesi ile İlgili Bir Çalışma


Dikmen A., Singirik E., Önder S., Yaktubay N., Erden B. F., Baysal F.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.109-119, 1992 (Peer-Reviewed Journal)