Transformation of NHX-1 Gene into Some Melon Varieties


Creative Commons License

İZGÜ T., SEVİNDİK B., ŞİMŞEK Ö. , YALÇIN MENDİ N. Y.

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.31, no.2, pp.1-8, 2016 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-8

Abstract

In the present study, an efficient method for shoot regeneration and transformation by Agrobacterium tumefaciens strains in two different melon cultivars (Cucumis melo var. inodorus cv. ‘Kirkagac 637’ and Cucumis melo L., cv. Védrantais) have been developed. A. tumefaciens AGL1 race provide pUBINHX1 plasmid, resistant to salinity. Expression of AtNHX1 (Na-H antiporter) gene driven by CaMV 35S control in pUBINHX1 plasmid. In the structure of the plasmid hygromisin phospotransferase gene located as plant selection marker gene in T DNA region. The best regeneration result was obtained from MS medium supplemented with 2.2 μM BAP and 0.5 μM NAA. DNA isolation, PCR and gel electrophoresis were done from putative transgenic plants, 200 bp band size was obtain. Regeneration of putative transgenic plants obtained from proximal and cotyledon explants showed differences in both cultivars.

Bu çalışmada, iki kavun çeşidinde (Cucumis melo var. inodorus cv. ‘Kirkagac 637’ ve Cucumis melo L. cv. Védrantais) Agrobacterium tumefaciens suşu kullanılarak sürgün rejenerasyonu ve transformasyonu için en uygun metod geliştirilmiştir. A. tumefaciens AGL1 ırkındaki pUBINHX1 plazmidinde tuzluluğa dayanıklılık geni bulunmaktadır. pUBINHX1 plazmidi içerisinde bulunan AtNHX1 (Na-H antiporter) geni, CaMV 35S promotoru kontolü altında ifade olmaktadır. T-DNA bölgesinde lokalize olan hygromisin phospotransferase geni bitki seleksiyon marker geni olarak görev almaktadır. En iyi rejenerasyon sonucu, 2.2 μM BAP ve 0.5 μM NAA içeren MS ortamından sağlanmıştır. Putatif transgenik bitkilerde, DNA izolasyonu, PCR ve jel elektroforez çalışmaları yapılmış, 200 bç bant büyüklüğü saptanmıştır. Proksimal ve kotiledon eksplantlarından elde edilmiş putative transgenik bitkilerin rejenerasyonu, her iki çeşit içerisinde farklılıklar göstermiştir.