Diastematomyelia and Hydromyelia Case in a Goat Kid


Creative Commons License

Halıgür M., Özmen Ö.

X. Ulusal ve I. Uluslararası Veteriner Patoloji Kongresi, Burdur, Turkey, 27 - 31 October 2020, pp.59-60

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.59-60
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Bu olgu sunumunda 1 günlük, dişi oğlağa ait medulla spinalisin lumbar bölgesinde saptanan diastematomyelia anomalisi tanımlandı. Anamnez bilgide doğumdan sonra yavrunun ayağa kalkmakta güçlük çektiği, arka ayaklarına basamadığı ve arka bacak kaslarda kasılmaların olduğu ifade edildi. Nekropsisi yapılan oğlağın medulla spinalisin lumbar bölgesi açıldığında makroskobik bir bulgu saptanmadı. Bu bölgeden histopatolojik inceleme için numune alındı. Histopatolojik incelemede medula spinalin dorsal kornularının normal olduğu sağ ventral kornuda ise çift kornunun şekillendiği dikkati çekti. Sol ventral kornuda da hücre displazisi saptandı. Ayrıca incelenen lumbar bölgede kistik yapıya da rastlandı. Bu bulgular ışığında oğlakta gözlene bulgular diastematomyelia ve hidromyelia olarak tanımlandı. Bu olgu ülkemizde diastematomyelia ve hidromyelia hakkındaki ilk vaka sunumudur.