SERALARDA İKLİM VE ENERJİ YÖNETİMİ


Öztürk H. H.

Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, 2024

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2024
  • Publisher: Akademisyen Yayınevi Kitabevi
  • City: Ankara
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Sera yapısı, bitki büyüme ve gelişmesi için en uygun mikro iklim koşullarını sağlayabilen ve etkin olarak kontrol edilebilen kapalı bir yapı olarak tanımlanır. Serada üretilen ürünlerin verimi ve kalitesi, mikro iklim değişkenlerinden doğrudan etkilenir. Sera yapısı, ekipman ve enerji için yapılan yüksek ilk yatırım maliyetleri nedeniyle, yüksek verim almak ve üretimi verimli tutmak amacıyla otomatik kontrol için optimum mikro iklim değişkenlerinin anlaşılması gereklidir.

Seralarda iklim ve enerji yönetiminde sistem analizlerinin başarısı, bilginin etkin kullanımına bağlıdır. Özellikle olumsuz iklim koşullarına sahip bölgelerde, sera ısıtma ve soğutması için gerekli fazla enerjinin azaltılması, pazarda rekabet gücünün korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Sera mikro iklim kontrolü, çok sayıda birbirine bağlı değişken nedeniyle çok bileşenli bir işlemdir. Bu nedenle, belirli kontrol ilkeleri geliştirebilmek için, iç dinamikleri tanımlayan sera mikro iklimi için doğru matematiksel modeller gereklidir. Enerji kullanımının önümüzdeki yıllarda, küresel ölçekte önemli ölçüde artacağı ve tarım sektörü de dahil olmak üzere, ekonomiler üzerinde yaygın bir etkisi olacağı öngörülmektedir. Serada üretim maliyetini optimize etmek için uygulanması gereken enerji yönetimi stratejileri, iklim durumu, sera sistemleri ve bitki gereksinimleri hakkında kapsamlı araştırma ve bilgiler gerektirir.

            Toplam 22 bölümden oluşan bu kitapta, seracılığın iklim değişimine ve sürdürülebilir gıda güvenliğine katkısı, sera tasarımı, seralarda fotosentez için etkin ışınım, sera ısıtma ve soğutma gereksinimlerinin belirlenmesi, seralarda ısıtma ve soğutma uygulamaları, seralarda ısıl modelleme ve simülasyon, seralarda iklim kontrolü ve optimizasyonu, otomatik kontrol için algılama ve izleme sistemleri, seralarda enerji yönetimi, sera işletmelerinde enerji verimliliğini artırmak için alınması gereken önlemler, güneş enerjisiyle sera ısıtma projesi, seralarda yenilenebilir enerji kullanarak organik Rankin çevrimi ile iklimlendirme, toprak kaynaklı ısı pompası ile iklimlendirme, fotovoltaik (PV) sistem destekli ısı pompası ile iklimlendirme, Türkiye’de illerin iklim özelliklerinin ve yenilenebilir enerji potansiyellerinin seracılık için uygunlukları ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.