ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BALCALI YERLEŞKESİNDE ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN YARARLANILABİLECEK BİTKİSEL BİYOKÜTLE ATIK POTANSİYELİ


Creative Commons License

ÖZTÜRK H. H. , BAYLAN M. , karaca c., GÜLTEKİN U. , GÖNCÜ KARAKÖK S. , GÜNGÖR C. , ...Daha Fazla

Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019, ss.139-149

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.139-149

Özet

Bu çalışmanın amacı, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı yerleşkesinde tarımsal kökenli biyokütle atıklardan, elektrik ve ısı enerjisi üretimi amacıyla sürdürülebilir bir şekilde yararlanmaktır. Tarımsal biyokütle atık potansiyeli, Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Tarla ve Bahçe Bitkileri Şubeleri tarafından yetiştirilen ürünlerin bitkisel biyokütle atık potansiyelleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Tarla ürünleri arasında bitkisel kökenli biyokütle atıkların enerji üretimi amacıyla değerlendirilebilecek miktarı 819 ton/yıl olarak hesaplanmıştır. Toplam 490 da alanda tane mısır üretimi sonucunda, yılda 611 ton sap ve 115 ton sömek olmak üzere toplam 726 ton kullanılabilir bitkisel biyokütle atık oluşmaktadır. 2016-2017 üretim sezonunda buğday, mısır ve nohut atıklarının toplam ısıl değeri 15 090 MJ düzeyindedir. 2016-2017 üretim sezonunda yetiştirilen buğday, mısır ve nohut atıklarının ısıl değerleri sırasıyla, 1522 MJ, 13416 MJ ve 152 MJ olarak hesaplanmıştır. Bitkisel biyokütle atıklardan kazanılacak toplam ısıl değerin % 66,3’ünü tarla ürünlerinden açığa çıkan atıklar oluşturmaktadır. Tarla ürünleri atıklarından kazanılacak toplam ısıl değerin % 49,7’sini mısır sapı, % 9,3’ünü ise mısır sömeği atıkları oluşturmaktadır.

Bahçe bitkileri budama atıkları arasında enerji üretimi amacıyla değerlendirilebilecek bitkisel biyokütle miktarı 434 ton/yıl olarak hesaplanmıştır. zeytin üretimi sonucunda açığa çıkan budama atıklarından enerji üretimi amacıyla kullanılabilecek miktar 125 ton/yıl olarak hesaplanmıştır. 2016-2017 üretim sezonunda bahçe bitkileri budama atıklarının toplam ısıl değeri 7677 MJ düzeyindedir. Bitkisel biyokütle atıklardan kazanılacak toplam ısıl değerin % 33,7’sini bahçe ürünlerinden açığa çıkan budama atıkları oluşturmaktadır.

The aim of this study is to utilize agricultural biomass wastes in the Balcalı Campus of Cukurova University in a sustainable manner for the purpose of generating electricity and heat energy. Agricultural biomass waste potential has been calculated by taking into account the plant biomass waste of the products grown by the Field and Horticulture Branches at the Faculty of Agriculture Research and Application Farm. Among the field products, the amount of biomass wastes of plant origin which can be used for energy production is calculated as 819 tons/year. As a result of grain corn production in 490 da area, 726 tons of usable plant biomass waste is generated. 66.3% of the total thermal value to be gained from plant biomass wastes is composed of wastes released from field products. Total heating value of wheat, corn and chickpea wastes in 2016-2017 production season is 15 090 MJ. Thermal values of wheat, corn and chickpea wastes grown in 2016-2017 production season were calculated as 1522 MJ, 13416 MJ and 152 MJ respectively. 49.7% of the total thermal value to be gained from field products wastes consists of corn stalks and 9.3 % of corn wastes.

Among the horticultural pruning wastes, the amount of plant biomass that can be evaluated for energy production was calculated as 434 tons/year. The amount of pruning waste produced as a result of olive production can be used for energy generation is calculated as 125 tons/year. In 2016-2017 production season, total thermal value of horticultural pruning wastes is 7677 MJ. Pruning wastes generated from horticultural crops account for 33.7% of the total thermal value of plant biomass wastes.