4 6 Yaş arası Çocukların Televizyon İzleme Alışkanlıkları Üzerine Okulöncesi Öğretmenlerin Görüş ve Tutumları


Creative Commons License

Çelebi E.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.476-485, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 32
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.476-485

Özet

Bu çalışma TV izleme alışkanlığının 4-6 yaş arası çocukların günlük yaşamlarına ve davranışlarına etkilerine ilişkin okulöncesi öğretmenlerin görüş ve tutumlarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında Adana’da okulöncesi eğitimi veren 23 öğretmen ile anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler TV izleme alışkanlığının okulöncesi çocukların günlük yaşamlarına ve davranışlarına negatif etkilerinin olduğunu düşünmektedirler. Ancak, bu negatif görüş ve tutumların derecesi farklı mesleki deneyim yıllarına sahip öğretmenler arasında farklılık göstermektedir. Mesleki deneyim süresi arttıkça negatif görüş ve tutumların derecesi de artmaktadır.