Vergi Cezalarına İlişkin Duyuruların Banka Pay Getirilerine Etkisinin Araştırılması


Yakar S. , Elbir G., Kandır S. Y.

Maliye Finans Yazıları, sa.2, ss.219-231, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2021
  • Doi Numarası: 10.33203/mfy.846073
  • Dergi Adı: Maliye Finans Yazıları
  • Sayfa Sayıları: ss.219-231

Özet

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa aykırı fiilleri gerçekleştirenlere kanunda belirlenen cezalar uygulanmaktadır. Vergi ziyaı ve usulsüzlük kabahatlerine yaptırım olarak ise idari para cezası uygulanmaktadır. Halka açık olan bankalar da vergi cezalarına ilişkin bilgileri Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla açıklamaktadır. Bu çalışmada olay çalışması yöntemi uygulanarak payları Borsa İstanbul’da işlem gören 5 bankanın 2012 ve 2018 arasındaki döneme ait 13 adet vergi cezası duyurusun bankaların pay getirileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda, vergi cezası duyurularının çalışmada yer alan şirketlerin pay getirileri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç pay piyasasının yarı güçlü formda etkin olduğunu göstermektedir.