Çocuk Acil ve Yoğun Bakımlarda Kardiyopulmoner Arrest: Çok Merkezli Bir Çalışma.


Çıtak A., Anıl A., Arslanköylü A., Bayrakçı B., Demirkol D., Erkek N., ...More

IX. Ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi, Ankara, Turkey, 01 January 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Çukurova University Affiliated: Yes