SUDA ÇÖZÜNEBİLİR ÇOK DİŞLİ LİGANDLARIN VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE KARARLILIKLARININ İNCELENMESİ


Creative Commons License

SERİN S.

IV. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, Tokat, Türkiye, 15 Aralık - 02 Haziran 2013, cilt.1, sa.259, ss.1

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Tokat
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Çok dişli ligandlar ve bu ligandların metal komplekslerinin çözünürlükleri bu maddelere yeni
uygulama alanları kazandırdığı için önem arz etmektedir. Bu ligandlara bağlı çeşitli grupların
varlığında ligand çözünürlüğü üzerinde etkili olan faktörlerdendir. Özellikle sülfonik asit grubu içeren
ligandlar çözünür olmasının yanında yüksek kararlılığa ve farklı UV/Vis özelliklere sahip olan
maddeler olarak bilinmektedir[1].
Bu çalışma kapsamında sülfo gurubu içeren, yüksek çözünürlüğe ve kararlılığa sahip, çok dişli
ligand, 3-amino-4-hidroksibenzen sülfonik asit ve salisilaldehidin kondenzasyon reaksiyonu
sonucunda sodyum tuzu olarak sentezlenmiş ve Fe(II), Zn(II), Cu(II), Mg(II) metalleri ile metal
kompleksleri elde edilmiştir. Sentezlenen yapılar, IR, NMR, Elementel Analiz, TGA/DSC ve X-ray
gibi çeşitli enstrümental analiz metodları kullanılarak karakterize edilmiştir. Ayrıca elde edilen bu
yapıların değişik pH’lardaki kararlılıkları da incelenmiştir.