Farklı Sulama Seviyelerinin Yüzeyaltı Damla Sulama İle Sulanan Yalova İncisiSofralık Üzüm Çeşidinde Verim ve Su Kullanım Randımanına Etkisi


Creative Commons License

Duraktekin G., Çeliktopuz E. , Bozkurt Çolak Y., Kuşvuran K., Akça H., Altındişli Atağ G.

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.67-72, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.67-72

Özet

Bu araştırma yüzeyaltı damla yöntemiyle farklı düzeylerde sulama seviyelerinin Yalova İncisi sofralık üzüm çeşidinde verim ve su kullanım randımanlarına etkisini belirlemek amacıyla 2016 yılında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tarsus Toprak ve Su Kaynakları Topçu İstasyonunda yapılmıştır. Araştırmada 6 farklı sulama düzeyi (Tam sulama, TS; kısıntılı sulama, KS-75; kısıntılı sulama, KS-50; yarı ıslatmalı kısıntılı sulama, PRD-75; yarı ıslatmalı kısıntılı sulama PRD-50 ve Susuz) kullanılmıştır. Tam sulamalarda 90 cm kök  bölgesindeki eksik toprak neminin tarla kapasitesine getirilmesi öngörülmüştür. Araştırma, tesadüf blokları deneme deseninde üç yinelemeli olarak yürütülmüştür. Sulama düzeylerinin verim üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. En yüksek verim tam sulama (TS) konusunda 30.9 t ha-1, en düşük verim susuz konusunda 11.7 t ha-1 elde edilmiştir. En yüksek su kullanım randımanı (WUE), PRD-75 konusunda 6.8 kg m-3, en düşük ise susuz konusunda 3.8 kg m-3 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, su sıkıntısının olmadığı koşullarda TS; su kaynaklarının kısıtlı olması durumda ise PRD-75 konusu önerilebilir.

This research was carried out to determinethe effects of different irrigation strategieson yield and water

use efficiency of subsurface drip irrigated table grape variety of Yalova İncisi in 2016 at experimental fields of

Alata Horticultural Research Station, Tarsus Soiland Water Resources Topçu Unit. In study six irrigation levels

(Full irrigation, TS;deficit tirrigation, KS-75;deficit irrigation, KS-50; PartialRoot-ZoneDrying PRD-75% ,Partial

Root-Zone Drying PRD-50% of full irrigation treatments and Rainfed or no irrigation, RF) were examined. In full

irrigation treatment, soil water deficit in 0-90 cm root zone depth was replenished to field capacity in irrigations.

The experiment was randomized block design with three replications. The effect of the irrigation levels on the

yield was found statistically significant. Full irrigation treatment resulted the highest fruit yield (30.9 t ha-1) and

the lowes fruit yield as 11.7 t ha-1was obtained in rainfed treatment. The highest water use efficiency (WUE) was

found in PRD-75 (6.8 kg m-3) and the lowest one was in rainfed (3.8 kg m-3). According to findings of

presentstudy, in watershortageenvironments, TS is recommended. In waters cantregions, Partial Root-Zone Drying

with PRD-75 is suggested.