5-AMİNO-1H-[1,2,4]-TRİAZOL-3-KARBOKSİLİK ASİT METİL ESTER?İN YUMUŞAK ÇELİĞİN HİDROKLORİK ASİTTEKİ KOROZYONUNA KARŞI İNHİBİSYON ETKİSİ VE KUANTUM HESAPLAMALARI


Creative Commons License

DOĞRU MERT B. , GÜNDÜZ S., YAZICI B.

XIV. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 5 - 07 October 2016, pp.602-607

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bayburt
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.602-607

Abstract

THE INHIBITION EFFECT OF 5-AMINO-1H-[1,2,4]-TRIAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER AGAINST THE CORROSION OF MILD STEEL IN HCl AND THE QUANTUM CALCULATIONS

Abstract

In this study, 5-amino-1h-[1,2,4]-triazole-3-carboxylic acid methyl ester (ATCME) is investigated usage of inhibitor molecule. The weight loss measurements, electrochemical techniques (EIS and polarization measurements) and quantum chemical calculations ((DFT) with the B3LYP/6-311++G (d, p)) were obtained. The results showed that; inhibition efficiencies increase with increasing concentration of ATCME. It is found that ATCME retards both anodic and cathodic reactions according to polarization measurements. The corrosion rate of MS were 109.6 and 20.1 mpy after 168h in absence and presence of ATCME. The inhibition efficiency of ATCME is attributed to the high value of E

 

HOMO (-3.575 eV), dipole moment μ (10.003 D) and low value of ELUMO (-1.773 eV). The higher negative NBO charges were located on N (amine subs.) and O (carbonyl subs.) atoms, values were -0.783 and -0.700 au., respectively. Therefore, adsorption may be occurred on amine and/or carbonyl terminal of ATCME.

Keywords: 5-amino-1h-[1,2,4]-triazole-3-carboxylic acid methyl ester, Corrosion, Mild steel

5-AMİNO-1H-[1,2,4]-TRİAZOL-3-KARBOKSİLİK ASİT METİL ESTER’İN YUMUŞAK ÇELİĞİN HİDROKLORİK ASİTTEKİ KOROZYONUNA KARŞI İNHİBİSYON ETKİSİ VE KUANTUM HESAPLAMALARI

B. D. MERT, S. GÜNDÜZ, B. YAZICI

Çukurova University, Science and Letters Faculty, Chemistry Department, 01330 Balcalı, Adana/ Turkey

Özet

Bu çalışmada 5-Amino-1H-[1,2,4]-triazol-3-karboksilik asit metil ester’in (ATCME) inhibitor olarak kullanımı araştırılmıştır. Kütle kaybı ölçümleri, elektrokimyasal teknikler (EIS ve polarizasyon ölçümleri) ve kuantum kimyasal hesaplamalar ((DFT) ile B3LYP/6-311++G (d, p)) uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; ATCME’nin inhibisyon etkinliği artan konsantrasyon ile artış göstermiştir. Polarizasyon ölçümleri ATCME’nin hem katodik hem de anodik reaksiyonların hızını azalttığını göstermektedir. Yumuşak çeliğin korozyon hızı, 168 saatlik daldırma süresi sonunda, inhibitörsüz ve inhibitörlü ortamlarda sırasıyla; 109,6 ve 20,1 mpy’dir. ATCME’nin inhibisyon etkinliği yüksek HOMO enerjisi (-3,575 eV), dipol momenti (10,003 D) ve düşük LUMO enerjisi (-1,773 eV) ile ilişkilendirilmiştir. En yüksek negatif NBO yükü N ve O atomları üzerindedir, değerler sırasıyla -0,783 ve -0,700 au dir. Bu sebeple ATCME’nin yumuşak çelik yüzeyine adsorpsiyonunun amin ve/veya karbonil ucundan gerçekleşebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: 5-Amino-1H-[1,2,4]-triazol-3-karboksilik asit metil ester, Korozyon, Yumuşak çelik