Türkiye Ekonomisinde İktisadi Dalgalanmalar ve Krizler: 1980 Öncesi ve Sonrası Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme


Yıldırım E., LOPCU K. , Çakmaklı S.

Bilsay Kuruç'a Armağan, Serdar Şahinkaya ve N. İlter Ertuğrul, Editör, Mülkiyeliler Birliği, Ankara, ss.1155-1189, 2011

  • Basım Tarihi: 2011
  • Yayınevi: Mülkiyeliler Birliği
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.1155-1189
  • Editörler: Serdar Şahinkaya ve N. İlter Ertuğrul, Editör

Özet

Türkiye Ekonomisinde İktisadi Dalgalanmalar ve Krizler:

1980 Öncesi ve Sonrası Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Erhan YILDIRIM        Kenan LOPCU         Selim ÇAKMAKLI

 

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar Türkiye Ekonomisinde gerçekleşen iktisadi dalgalanmaları ve bu dalgalanmalar içerisinde oluşan iş çevrimlerini incelemek ve çevrim sırasında oluşan krizler ile kriz sonrası uygulanan iktisat politikalarının karşılaştırmalı bir analizini yapmaktır. Bu amaçla Türkiye ekonomisindeki dalgalanmalar belirlenmiş ve GSYİH serisindeki kırılmaları belirlemek için tek ve çoklu kırılmaya izin veren istatistiksel testler kullanılmıştır. Türkiye Ekonomisinde gözlemlenen dalgalar ve çevrimler dünya ekonomisindeki gelişmelerle paralellik göstermektedir. Çevrimler sırasında oluşan krizler ise bir yandan dünya ekonomisindeki gelişmelerden, diğer yandan ise ülkenin kendi iç dinamiklerindeki gelişmeler sonucu, sermaye birikim modellerinde oluşan tıkanmalardan kaynaklanmaktadır. Krizler karşısında uygulamaya konulan iktisat politikaları da özünde, sermaye birikim sürecinde ortaya çıkan bu tıkanmaların önünü açmayı amaçlamıştır.  Devletin sermaye birikimi sürecinde aktif rol oynadığı 1980 öncesi kalkınma ve sanayileşme çizgisi 24 Ocak Kararları çerçevesinde gelişen anlayış sonucu adım adım terk edilmiştir. Bu çalışmada yapılan analizler, günümüzde geçerli sermaye birikim modelinin ancak daha düşük büyüme potansiyeli, daha düşük (ve istikrarsız) büyüme oranları, yüksek işsizlik ve artan toplumsal eşitsizlik gibi maliyetlere katlanılarak sürdürüldüğünü ortaya koymaktadır.

Anahtar Sözcükler: Türkiye Ekonomisi,  Uzun Dalgalar, İş Çevrimleri, 1980 Dönüşümü,  Yapısal Kırılmalar