Semizotunun mikrodalga ile Kurutma Karakteristiklerinin İncelenmesi ve Uygun Kuruma Modelinin Belirlenmesi.


ERDEM T.

25. Tarımsal Ulusal Mekanizasyon Kongresi,01-03 Ekim 2009, Isparta, Isparta, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2009, cilt.1, sa.111

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Isparta
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Bu çalışmada, semizotunun mikrodalga fırın kullanılarak kurutulması incelenmiştir. Mikrodalga gücünün kuruma süresi ve ürün nem içeriği üzerine etkileri araştırılmıştır. Bir laboratuar kurutucuda ürünlerin kuruma süresinin belirli bir anındaki nem içeriğini belirlemek amacıyla Newton, Page, Henderson ve Pabis, Logaritmik, Wang ve Singh, Difüzyon yaklaşımı, Verma, İki Terimli Eksponansiyel, Midilli ve Küçük Modelleri birbiri ile karşılaştırılmıştır. Bu modellerin performansları gözlemlenen ve tahmini nem oranları arasında belirtme katsayısı değeri (R2), tahmini standart hatası (SEE) ve kalanların kareleri toplamına (RSS) göre karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre tüm ürünlerde Midilli ve Küçük Modelinin ürünlerin kuruma davranışını diğerlerinden daha iyi açıkladığı belirlenmiştir.