DOĞUM AĞIRLIĞI DÜŞÜK YENİDOĞANLARDA PARAOKSONAZ 1Q192R VE C108T GEN POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


NYİRAHABİMANA F., Kocamaz D., Sönmez E., MENZİLETOĞLU YILDIZ Ş. S. , ÖZLÜ F.

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR, 13 - 16 Eylül 2018