Suriyeli Mültecilerin Türkiye'nin Sosyoekonomik Yapısına Etkileri ve Olası Riskler


Creative Commons License

ERENDOR M. E.

1. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.94-95

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kahramanmaraş
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.94-95

Abstract

The Arab Spring, which started in 2010, not only affected the countries of conflict and war, but also the neighbouring countries. The Arab Spring has also shown its influence in Syria, and thousands of people have started migrating to neighbouring countries, especially to Turkey, because of the internal conflicts that started in April 2011. The reasons for the migration to Turkey are mainly; Turkey's open-door policy, seems to be religious similarities and border neighbouring to the region. Considering the economic effects of the Syrians, risks and opportunities are seen to be intertwined. It is observed that Syrian immigrants generally have a negative impact on rent and housing prices. In addition, population increases due to immigrants, especially in small cities, increase the demand for food and dressing. Increasing demand leads to prohibitive cost of living and inflation. The second important problem coming from the economic scene is the cheap labour provided by the Syrians, but this will lead to the problem of high youth unemployment in Turkey in the long term. Besides the risks that Syrian immigrants bring to the country, it provides them at a range of opportunities. Much of the humanitarian aid Turkey has made to the Syrians living in the camps is supplied by local firms. In addition, aid from the countries of the world to the region is also provided by firms in the country. This provided a serious opportunity especially for the firm operating in the field of food and textiles. According to the TESEV report, in 2011, 133 million dollars of exports were realized from Gaziantep to Syria, while in 2013 this figure was 278 million dollars. In this study, the main problems of the region on the axis of Arab Spring will be evaluated and in this context the socioeconomic impact of the refugee problem in the regional and international system after the Arab Spring will be examined.

2010 yılında başlayan Arap Baharı sadece çatışma ve savaş yaşanan ülkeleri değil aynı zamanda komşu ülkeleri de etkilemiştir. Arap Baharı etkisini Suriye’de de göstermiş ve Nisan 2011’de başlayan iç çatışmalar sonucu binlerce insan komşu ülkelere ve özellikle de Türkiye’ye göç etmeye başlamıştır. Türkiye’ye olan göçün nedenlerini başlıca; Türkiye’nin açık kapı politikası, inançsal benzerlikler ve bölgeye sınır komşu olması olarak görünmektedir. Suriyelilerin ekonomik alandaki etkilerine bakıldığında risk ve fırsatların iç içe geçtiği görülmektedir. Suriyeli göçmenlerin genel olarak kira ve konut fiyatlarına olumsuz etki yaptığı gözlemlenmektedir. Bunun yanında özellikle küçük şehirlerde göçmenlerden kaynaklı nüfus artışları beraberinde gıda ve giyinme talebini de artırmaktadır. Artan talep ise hayat pahalılığına ve enflasyona neden olmaktadır. Ekonomik alanda meydana gelen ikinci önemli sorun ise Suriyelilerin sağladığı ucuz işgücüdür, fakat bu durum uzun vadede Türkiye’de yüksek oranda genç işsizlik sorununu ortaya çıkaracaktır. Suriyeli göçmenlerin ülkeye getirdiği risklerin yanında bir dizi fırsatta sağlamaktadır. Türkiye’nin kamplarda yaşayan Suriyelilere yaptığı insani yardımların büyük bir bölümü yerel firmalar tarafından tedarik edilmektedir. Ayrıca tüm dünya ülkelerinden bölgeye yapılan yardımlar da ülke içindeki firmalardan karşılanmaktadır. Bu durum özellikle gıda ve tekstil alanında faaliyet gösteren firmalara ciddi fırsat sağlamıştır. TESEV raporuna göre Gaziantep’ten Suriye’ye 2011 yılında 133 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmişken 2013 yılında bu rakam 278 milyon dolara çıkmıştır. Bu çalışmada öncelikli olarak Arap Baharı ekseninde bölgedeki temel sorunlar değerlendirilecek ve bu bağlamda Arap Baharı sonrası bölgesel ve uluslararası sistemde ortaya çıkan mülteci sorununun Türkiye’ye olan sosyoekonomik etkisi irdelenecektir.