Avrupa Borç Krizi ve Mali Devalüasyon: Euro Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme


AKÇA H. , BOZATLI O.

V. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ - V. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS, Makedonya, 28 - 31 Ağustos 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Makedonya