Risk Assessment with L-Matrix Method in High Pressure Pipeline Installation


Ürünveren A., Erol İ.

Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, vol.6, no.1, pp.1-13, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, work accidents and workday losses that occur during electric arc welding works applied in high pressure natural gas pipeline construction works are examined. Possible hazards and risks during welding processes were evaluated with the L-Matrix method. In order to eliminate the risks or reduce them to an acceptable risk level, some preventive actions have been taken. In addition, accident probability rates were examined, and solutions were suggested in order to reduce the number of accidents.

Bu çalışmada, yüksek basınçlı doğal gaz boru hattı yapım işlerinde uygulanan, elektrikli ark kaynağı çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazaları ve iş günü kayıpları incelenmiştir. Kaynak işlemleri sırasındaki olası tehlike ve riskler, L-Matrisi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Risklerin ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir risk seviyesine indirilmesi amacıyla bazı düzenleyici önleyici faaliyetler yapılmıştır. Ayrıca, kaza olabilirlik oranları incelenmiş, kaza sayılarını düşürmek amacıyla çözüm önerilerinde bulunulmuştur.