İslam Eşya Hukukunda Mülkiyete Dayalı Tasarrufları Sınırlandıran Bir Etken Olarak Şüf’a Hakkı


HAYTA M.

International Conference on New Horizons in Education, 18 - 20 Temmuz 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri