Hata Türleri Ve Etkileri Analizinin, HTEA, Tekstil Boya-Terbiye İşletmelerinde Kullanımı


Creative Commons License

SABIR E. C. , BEBEKLİ M.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.28, no.2, pp.157-162, 2015 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.157-162

Abstract

 

In the textile industry, quality of products and reliability of processes are very important. The methods for estimation of quality assurance still is not common. The FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) is an important techical method to prevent potentialt failures and defects in quality assurance. Realibility of products and processes is improve the development and the production procedure. In this study, HTEA technique was applied to a selected textile dyeing finishing mill. At the result of the study, three risky failures/defects was found in the mill and the decision has been given to prevention activities

 

Tekstil sektöründe, ürünlerin kalitesi ve süreçlerin güvenilirliği çok önemlidir. Kalite güvencesini tahmin için yöntemler hala çok yaygın değildir. HTEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) analiz ve kalite güvencesi potansiyel arızaları ve hasarları önlemek için önemli bir teknik metottur. HTEA süreci analiz eder ve başarısızlıkları, kusurları önlemek amacıyla riskleri değerlendirir. Bu çalışmada tekstil boya terbiye işletmesine HTEA tekniği uygulanmıştır. Çalışma sonucunda işletmede risk önceliği olan üç hata/kusur türü tespit edilmiştir ve önleyici faaliyetlere karar verilebilmiştir