Vezikoüreteral Reflünün İşeme Sistoüretrografisinde Dolum Ya Da İşeme Fazında Saptanmasının Üst Üriner Sistem Hasarı Üzerine Etkisi


Ergün R., ŞEKERCİ Ç. A., TANIDIR Y., ATMIŞ B., Gemici A.

10. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Turkey, 16 - 19 May 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Çukurova University Affiliated: Yes