Mera Yabancı Otlarının Kontrolünde Keçilerin Kullanımı


UZUN F., GARİPOĞLU A. V. , DÖNMEZ H. B.

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.40-50, 2015 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.40-50

Abstract

It is inevitable to control weeds affecting the economic value of pastures
negatively. Use of goats as biological agent gains increasing popularity due to i) higher
costs of herbicide usage and mechanical fight, ii) various difficulties encountered in
practice and iii) the negative influences of these practices on ecosystem. Goats have
been regarded as environmentally friendly animals which can control many weeds,
especially herbaceous species belong to Centaurea, Cirsium and Rumex genus and
shrub species belong to Rubus, Rosa and Genista genus, in the most economical way
and even which can convert this struggle to economic gain. Grazing of goats with other
animal species increases the competitiveness of desired plants in the pasture
vegetation against the weeds due to their different grazing preferences, and it does not
put an additional burden on pasture. Grazing goats with cows and horses can decrease
the parasite problems in herd. It is essential to include the goats in pasture
management plans due to their positive contributions in changing of pasture
composition of damaged pastures and in increasing of pastures’ productivities. In this
review, the grazing behaviours and also the efficiencies of goats in pasture
management and improvement studies were discussed.

Meraların ekonomik değerlerini azaltan yabancı otlarla mücadele kaçınılmaz bir

zorunluluktur. Günümüzde, yabancı ot mücadelesi kapsamında başvurulan herbisit 

kullanımı ve mekanik mücadele gibi uygulamaların gittikçe artan maliyetleri, 

uygulamalarında karşılaşılan çeşitli zorluklar ve ekosisteme olan olumsuz etkileri 

nedeniyle, biyolojik mücadele ajanı olarak keçilerin kullanımı gittikçe daha fazla 

popülerlik kazanmaktadır. Keçiler, ülkemiz meralarında en fazla problem oluşturan başta Centaurea, Cirsium ve Rumex cinslerine ait otsu türler ile Rubus, Rosa ve Genista cinslerine ait çalılar olmak üzere birçok yabancı ot türleri ile mücadeleyi en ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilecek ve hatta bu mücadeleyi ekonomik kazanca 

dönüştürebilecek çevre dostu canlılardır. Keçiler, otlamadaki farklı bitki tercihleri 

nedeniyle diğer hayvan türleri ile birlikte aynı merada otlatılmaları durumunda mera 

vejetasyonlarının yabancı otlara karşı rekabet güçlerini artırmaları yanında meraya da ek bir yük getirmemekte veya çok az yük getirmektedir. Keçilerin, sığırlar ve atlar ile birlikte otlatılmaları sürünün parazit problemlerini azaltıcı etkiye de sahip olabilmektedir. 

Bozulan meralarımızın bitki kompozisyonlarının istenilen yönde değişmesi ve buna bağlı olarak da meralarımızın üretim güçlerinin artırılmasına olumlu katkılarda bulunabilen keçilerin, bir şekilde mera amenajman planlarında daha fazla yer almaları önemlidir. Bu derlemede, keçilerin otlama davranışları ile mera amenajmanı ve ıslahı çalışmalarındaki etkinliği değerlendirilmiştir.