Çağdaş Mekan Problemi Olarak Şehir Otelleri Yenilemesinde Sorun ve Kazanımlar-Adana Seyhan Oteli Örneği


Creative Commons License

GÜRANİ F. Y.

Avrasya Turizm Kongresi, Uluslararası Turizm Gelişmeleri, Konya, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.386-399

  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.386-399

Özet

Bu çalışmada amaç: bir otel binasında gereksinimler doğrultusunda yenileme çalışmalarını doğuran sebepler, bu uygulama sırasında karşılaşılan sorunlar ve yenileme sonucunda işletme ve misafirler açısından kazanımların saptanmasıdır. Çalışmaya konu olan Adana Seyhan Oteli; kente ve misafirlere sunduğu hizmetler ile bölgenin önemli otelleri arasında yer almaktadır. Yenileme uygulamalarının bir süredir devam ettiği otelde, uygulamanın gerçekleşme aşamaları gözlemlenerek, işletme ve uygulamacılar açısından karşılaşılan sorunlar irdelenmiştir. Şehir otelleri, kentin ekonomisine katkı sağlayan, istihdama katkıda bulunan, şehir ve yakın çevrenin tarihi turistik tanıtımının yanında çeşitli toplantılara ve özel kutlamalara ev sahipliği yapan ve fuar düzenlenmesi ile kentin bilimsel ve ekonomik hayatına katkı sağlayan alanlardır. Otellerde yenileme gereksinimi; konaklama sektöründeki değişiklikler, çevresel etkenler, bakım-  onarım, yasal zorunluluklar, teknolojik gelişmeler, v.b. pek çok nedenle doğmaktadır. Son yıllarda Adana’da pek çok sayıda otel açıldığı düşünüldüğünde, bu çalışma; önemli bir gereklilik olan yenilemenin sorun ve kazanımlarını ortaya koymak adına diğer oteller için de önemli olabileceği düşünülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Yenileme, Renovasyon, Otel, Adana Seyhan Oteli, İç Mimarlık, Mekan,  

The aim in this study: is to determine reasons for renovation studies for the needs of hotel, problems faced during this application and gains for facility and guests as a result of renovation.  Adana Seyhan Hotel which is the subject of this study is one of the most important hotels of the region in terms of its services for city and guests. In the hotel where renovation studies have been going on for a while, the realization stages of construction were monitored and therefore the problems faced in terms of facility and construction team were examined. City hotels are areas which are contributed to city economy, to employment, to introduce city and its surrounding touristically, host various meetings and special celebrations and scientific and economic life of city by fair organizations. Renovation on hotels are required due to changes in accommodation sector, environmental factors, maintenance and repair needs, legal necessities, technological developments, etc..  Considering that many hotels in Adana have started giving service in recent years, this study is expected to be priories in terms of problems and gains of renovation for other hotels as well.

 

Key Words: Renewal, Renovation, Hotel, Adana Seyhan Hotel, Interior Architecture, Space