Synthesis and Characterization of Forsterit Ceramics In Low Temperature With The Contrıbutıon Of Boric Acid


Halefoğlu Y. Z.

5th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2020), Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2020, vol.1, no.97860521, pp.775-778

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.775-778
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

Bu çalışmada, forsterit seramikler (Mg2SiO4) farklı oranlarda borik asit ilavesi ile katı-hal yöntemi kullanılarak sentezlenmiş ve onların yapısal özellikleri karakterize edilmiştir. Yüksek sıcaklıkta sentezlenebilen dental ve mühendislik alanda kullanılan forsteritin mekanik özellikleri olumsuz etkilenebilmektedir. Bu nedenle borik asit katkısıyla daha düşük sıcaklıklarda yüksek yoğunlukta sentezlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, forsterit oluşturmak üzere MgO ve SiO2 karışımına farklı katkı oranlarında borik asit eklenmiş ve 1200°C’de 4 saat süreyle sinterleme yapılmıştır. Elde edilen forsteritin karakterizasyonu XRD, SEM, TGA-DTA kullanılarak yapılmıştır. Sonuçlara bakıldığında ana faz olarak tüm örneklerde forsterit oluşmuş, düşük miktarda kuvars ve Sasolite oluşmuştur. Ana faz olarak %3 Borik asit katkılı forsterit sentez en iyi sonuçları vermiştir.

.

 

Anahtar Kelimeler: Forsterit, Borik asit, Seramik, Katı-Hal