POMPAJ TESİSLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ: Ölçme ve Değerlendirme


Öztürk H. H.

LAMBERT Academic Publishing, Beau Bassin-Rose Hill, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: LAMBERT Academic Publishing
  • City: Beau Bassin-Rose Hill

Abstract

Pompaj tesislerinde, enerji verimliliğini iyileştirme ve ekonomik faydalar elde etme olanaklarını belirlemek için, mevcut ve geçmiş enerji kullanımının iyi bir şekilde anlaşılması ve değerlendirilmesi gerekir. Performans değerlendirme, organizasyondaki tüm önemli tesisler ve işlemler için enerji kullanımını değerlendirmenin ve verimlilik çabalarının gelecekteki sonuçlarını ölçmek için bir temel oluşturmanın periyodik bir sürecidir. Bir pompaj tesisi için Yatırım Öncelikli Enerji Analizi, sulama tesislerinde enerjinin nasıl ve nerede kullanıldığını belirlemek ve enerji tüketen her bileşenin verimliliğini değerlendirmek için bir dizi tekniğin uygulanmasıdır. Enerji verimliliği önlemleri, entegre bir plan kapsamında uygulandığında, bazı durumlarda ek altyapı yatırımları ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Tarımsal sulama uygulamalarında enerji verimliliği iyileştirmeleri için kapsamlı bir eylem planı oluşturmak, hizmet düzeyini artırarak ve pompaj tesisi için ekonomik sürdürülebilirlik sağlayarak, işletme maliyetlerinde tasarruf şeklinde getiri sağlayabileceği için değerli bir yatırımdır.