PROGRAMLANABİLEN MANTIKSAL DENETLEYİCİ (PLC) İLE ÇALIŞAN SPLİT KLİMA TASARIMI


ŞİMŞEK E., bilgili m., KÜÇÜKATAY O.

1.ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KONGRE VE SERGİSİ, Adana, Turkey, 14 - 16 May 2015, vol.1, pp.143-156

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.143-156
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

DESIGN OF SPLIT AIR CONDITIONING SYSTEM WORKING PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC)

 

ABSTRACT

 

The continuously increasing energy needs, but increasingly reduced resources in the world, to ensure the most efficient use of energy there have been several studies. In the individual air-conditioning systems the most important group within split air conditioning system for heating and cooling considerable value obtained per unit of energy supplied seen as a rise. Therefore, heating and cooling industry has brought to the forefront in the use of air conditioning. Microcontroller based electronic cards are used in the automatic control system of these devices. However, some problems occurred during the usage of these cards. In order to eliminate the problem in this study, instead of these cards, programmable logic controller (PLC) has been used. For this purpose, a training kit was developed and by the usage of PLC on individual air conditioners on this kit; it was provided for the technic personnel to adjust the performance of working mods on air conditioners and to observe this work.

 

Keywords: Split air conditioning; Training simulators; Electrical circuits; PLC; Measuring devices. 

PROGRAMLANABİLEN MANTIKSAL DENETLEYİCİ (PLC) İle çalışan splİt klİma TASARIMI

 

Özet

 

Enerji ihtiyacının sürekli arttığı ama kaynakların gittikçe azaldığı dünyada, enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için çok çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bireysel klima sistemleri içerişimdeki en önemli grubu oluşturan split klima sistemlerinde, verilen birim enerji başına elde edilen ısıtma ve soğutma değerlerinde kayda değer bir yükselme görülmektedir. Bu nedenle, ısıtma ve soğutma sektöründe split klima kullanımını ön plana çıkarmıştır. Bu cihazların otomatik kontrol sistemlerinde mikro denetleyici tabanlı elektronik kartlar kullanılmaktadır. Ancak bu kartların kullanımıyla çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada sorunları ortadan kaldırabilmek için bu kartların yerine, programlanabilen mantıksal denetleyici (PLC) kullanımı denenmiştir. Bu amaçla bir eğitim seti geliştirilmiş ve bu set üzerinde bireysel klimalarda PLC kullanımı ile teknik elemanların klimanın çalışma modlarını istediği performansa göre ayarlaması ve bu çalışmayı gözlemlemesi sağlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Split klima; Eğitim simülatörü; Elektrik devreleri; PLC; Ölçüm cihazları.