ISI ENERJİSİ DEPOLAMA


ÖZTÜRK H. H.

Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2015

  • Basım Tarihi: 2015
  • Yayınevi: Umuttepe Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Kocaeli

Özet

Isı depolama, güneş enerjisiyle ısıtma uygulamalarında özel öneme sahiptir. Güneş enerjisi, önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olduğundan, güneş enerjisinin depolanması için etkin, ekonomik ve güvenilir teknoloji ve yöntemler geliştirilmektedir. Isı depolama sisteminin boyutları, uygulanan depolama yöntemi ve ısı depolama materyallerine bağlı olarak, herhangi bir uygulama için düşük sıcaklıkta kısa veya uzun süre için ısı depolanabilir. Güneş enerjisi yoğunluğu ve gereksinim duyulan enerji miktarı arasındaki farkın az olması durumunda, kısa süreli ısı depolama uygulanabilir. Mevsimlik olarak gereksinim duyulan enerji miktarının güneş enerjiyle karşılanması için, uzun süreli ısı depolama uygulanarak, toplam enerji gereksiniminin karşılanmasında güneş enerjisi katkısı artırılabilir. Isı depolama amacıyla kullanılan ısı toplama ünitesinin boyutları ve tüketilen enerji miktarı dikkate alınarak enerjinin en düşük maliyetle sağlandığı süre belirlenir. Enerjinin en düşük maliyetle sağlandığı süreye bağlı olarak, kısa veya uzun süreli ısı depolamaya karar verilir. Ülkemiz güneş enerjisi bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle, Isı Depolama Tekniği kitabının hazırlamasında güneş enerjisi depolama uygulamalarına yardımcı olması amaçlanmıştır. Çalışmanın, enerji kullanımı ve yönetimi ile ilgilenenlere yararlı olmasını dileriz. 1.Isı Enerjisi 2. Isı Depolama Yöntemleri 3. Duyulur Isı Depolama 4. Gizli Isı Depolama 5. Termokimyasal Yöntemle Isı Depolama 6. Isı Depolama Yöntemlerini Karşılaştırma 7. Isı Depolama Sistemlerinin Tasarımı 8. Isı Depolama Sistemlerinin Modellenmesi 9. Isı Depolama Sistemlerinin Verimi 10. Isı Depolama Sistemlerini Ekonomik Analizi