Soğanın Sırta Ekimi ve Hasat Olanaklarının Araştırılması


ÖZGÜVEN F., VURSAVUŞ K. K. , DAŞGAN H. Y.

TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ, no.2, ss.115-122, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.115-122

Özet

Bu araştırmada; soğanın sırta ekimi ve hasat olanakları araştırılmıştır. Araştırmada, ekim parametreleri ve hasat parametreleri olmak üzere iki değişken incelenmiştir. Ekim parametrelerini ortalama çimlenme oranı indeksi ve ortalama çıkış zamanı; hasat parametrelerini ise sınıflandırma, kayıp, verim ve mekanik zedelenme oluşturmaktadır.

Denemelerde üç farklı ekim yöntemi (tek sırt, çift sırt ve düze ekim) ve yıl faktörleri dikkate alınarak bu faktörlerin ekim ve hasat parametreleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Hasat sonrası, kuru soğanlarda yapılan ölçümlerde tek sırt ve çift sırt ekim yapılan bölgelerden elde edilen kuru soğanların çok büyük, düze ekimdeki kuru soğanların ise büyük sınıfında yer aldığı belirlenmiştir. Soğanların ekim parametrelerine ilişkin olarak, ekim yöntemlerinin ERI üzerinde istatistiksel olarak %5 (P<0.05) önem düzeyinde, OÇZ üzerinde ise %1 (P<0.01) önem düzeyinde etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, yıl faktörünün de, ERI ve OÇZ üzerinde istatistiksel olarak %1 (P<0.01) önem düzeyinde etkili olduğu belirlenmiştir. Kuru soğanların hasat parametrelerine ilişkin olarak, ekim yöntemi verim (P<0.01), yıl ise hem verim hem de mekanik zedelenme üzerinde etkili bulunmuştur (P<0.01). Soğan hasat makinesi kullanımına ilişkin bir değerlendirme yaptığımızda, kuru soğanların hasadında en uygun ekim yönteminin tek sırta ekim yöntemi olduğu belirlenmiştir

The objective of this study was to investigate the harvesting possibilities and ridge sowing of onion. In the research, two variables were investigated as sowing and harvesting parameters. Mean germinating ratio index and mean emerging time were used as sowing parameters, and yield, losses after harvest and mechanical damage were taken into consideration to be harvesting parameters.

In the trials, three sowing methods and year factors were used as main factors and the effects on the sowing and harvesting parameters of these factors were analyzed. After harvest, it was determined that dry onions harvested from both double ridge and single ridge were extra large and dry onions harvested from the line sowing were large categories in the measurements made for dry onions. As related to sowing parameters of onions, sowing methods affected significantly on mean emerging time at 5% (P<0.05) levels, and affected on mean germinating ratio at 1% (P<0.01) level. In addition, year factor also affected significantly on ERI and OÇZ at

1% level of significance. For harvesting parameters of dry onions, sowing methods was found significant on yield at 1% significant level, and year was found significant on both yield and mechanical damage at 1% level. It was determined that the most appropriate sowing method was found to be single ridge sowing for dry onion harvesting.